Четвърта Национална Конференция за Редки Болести 2013

    ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ В ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РЕДКИ БОЛЕСТИ?

  • Най-голямото събитие за редките болести в България през 2013 г.
  • Единен форум за всички заинтересовани страни
  • Лекторски панел от водещи специалисти
  • Мултидисциплинарна програма
  • Актуална тематика
  • Постерна сесия
  • Печатен конферентен сборник с презентации и постери


Copyright © 2013 • www.raredis.org • Всички права запазени