Четвърта Национална Конференция за Редки Болести 2013

Ден 2
14 септември (събота)

Последна актуализация - 10 септември 2013 г.

9.00 - 11.00 СЕСИЯ 4
Експертни центрове и референтни мрежи по редки болести в България (II)
Модератори: проф. Ивайло Търнев, проф. Людмила Матева
Зала Пловдив 1
9.00 - 9.20 Проф. Ивайло Търнев Експертен център и регистри по редки неврологични заболявания в УМБАЛ „Александровска”
9.20 - 9.40 Проф. Людмила Матева,
доц. Анета Иванова
Експертни центрове по редки заболявания в областта на гастроентерологията. Центърът по порфирии – част от европейската мрежа
9.40 - 10.00 Проф. Иван Иванов Трансфонтанелната ехография – бърза диагноза на множество редки мозъчни лезии
10.00 - 10.20 Проф. Росен Маджов Болест на Caroli – анализ на 5 пациента и литературен обзор
10.20 - 10.40 Проф. Тройчо Троев Физикално лечение при тиреотоксикоза с тиреоид-асоциирана офталмопатия и злокачествен екзофталм
10.40 - 11.00 Д-р Христина Миланова Физикално и рехабилитационно лечение при смесена съединителнотъканна болест. Случай от клиничната практика
11.00 - 11.30 Кафе-пауза
11.00 - 11.30 ПОСТЕРНА СЕСИЯ (I)
(във фоайето на Конгресен център на Новотел Пловдив
11.30 - 13.15 СЕСИЯ 5
Първични имунодефицити - експертни центрове в България
Модератори: Проф. Елисавета Наумова, проф. Мариана Мурджева
Зала Пловдив 1
11.30 - 11.50 Проф. Елисавета Наумова Първични имунни дефицити в България – експертни центрове и регистър
11.50 - 12.10 Проф. Мариана Мурджева Първични имунни дефицити – експертна дейност за диагностика и лечение в УМБАЛ „Св. Георги”
12.10 - 12.30 Проф. Марта Балева Имунизации при имунодефицити
12.30 - 12.50 Доц. Боряна Върбанова Автоинфламаторни синдроми – отвъд хоризонта на познатото
12.50 - 13.15 Дискусия
13.15 - 14.00 Обедна пауза (обедни пакети и напитки)
13.15 - 14.00 ПОСТЕРНА СЕСИЯ (II)
(във фоайето на Конгресен център на Новотел Пловдив
14.00 - 15.30 СЕСИЯ 6
Експертни центрове и референтни мрежи по редки болести в България (III)
Модератори: проф. Драга Тончева
Зала Пловдив 1
14.00 - 14.20 Проф. Драга Тончева Български експертен център за геномна диагностика на редки заболявания
14.20 - 14.40 Доц. Ива Стоева Скрининг програми и експертни центрове
14.40 - 15.00 Доц. Алексей Савов 25 години генетични изследвания при пациенти с муковисцидоза в България
15.00 - 15.20 Д-р Радостина Симеонова Експертни центрове по муковисцидоза - европейският модел в България
15.20 - 15.30 Дискусия
15.30 - 16.00 Кафе-пауза
16.00 - 17.00 СЕСИЯ 7
Експертни центрове и референтни мрежи по редки болести в България (IV)
Модератори: проф. Мария Орбецова
Зала Пловдив 1
16.00 - 16.20 Проф. Мария Орбецова Акромегалия в България. Диагностика, терапия и проследяване - успехи и предизвикателства
16.20 - 16.40 Д-р Мария Янева Болест на Кушинг, регистър на пациентите в България. Първа възможност за медикаментозна терапия
16.40 - 17.00 Доц. Нарцис Калева Трудности в диагностиката на интерсексуални състояния при мъжки генетичен пол
17.00 Официално закриване
Зала Пловдив 1

 

Възможни са промени, затова следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно.

 Copyright © 2013 • www.raredis.org • Всички права запазени